Annat än att Monika Fagerholm nog är den skickligaste svenskspråkiga författare jag vet.